Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology

Title Name Institution
President Ming-Chao Huang Hsinchu Mackay Memorial
Vice President Sun-Bin Wang Sun-bin Wang Obstetrics and Gynecology Clinic
Wun-Fu Lai Lai Obstetrics and Gynecology Clinic
Jong-Chou Chang Chang Jong- Chou OB/GYN Clinic
Executive Director Chien-Dai Chiang Taipei City Hospital
Yiu-Tai Li Kuo General Hospital
Ming-Huei Lin Mackay Memorial Hospital
Te-Yao Hsu Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Ming-Jer Chen Taichung Veterans General Hospital
Gwo-Jang Wu Tri-Service General Hospital
Wen-Fang Cheng National Taiwan University Hospital
Director Horng-Jyn Shiou Dr. Xiao Clinic-Womenhealth Center
Chen-Hsing Lee Chen-Hsing Lee Obstetrics and Gynecology Hospital
Lim-Woh Koh Show Chwan Memorial Hospital
Jenn-lung Hsu Fuann Women's Clinic
Peng-Hui Hsieh CI-HUI Clinic
Jau-Jy Lin U-Sheng Hospital
Chiang-Wei Lee WU, HUI-MING Obstetrics and Gynecology Clinic
Lin-Soun Chen Lin-Soun Clinic
Mou-Jong Sun Changhua Christian Hospital
So-Jung Liang Taipei Municipal Wanfang Hospital
Tsung-Ho Ying Chung Shan Medical University Hospital
Tsai-Shu Lo Chang Gung Memorial Hospital, Linkou
Ya-Min Cheng National Cheng Kung University Hospital
Chiung-Lang Wang Min-Sheng General Hospital
Te-Fu Chan Kaohsiung Medical University Hospital
Jia-Ci Lin Jia-Ci Lin Obstetrics and Gynecology Clinic
Yin-Yi Chang China Medical University Hospital
Ming-Ting Chung Chi-Mei Medical Center
Mike Yan-Sheng Lin LCY FAMILY Center
Hun-Shan Pan Shin Kong Wu Ho Su Memorial Hospital
Tsung-Hsuan Lai Cathay General Hospital
Yi-Jen Chen Taipei Veterans General Hospital
Wen-Chu Huang Mackay Memorial Hospital
Yi-Yung Chen Mackay Memorial Hospital
Chairman of Supervisor Chi-Chang Chang E-DA Dachang Hospital
Executive Supervisor Yu-Hung Lin Shin Kong Wu Ho Su Memorial Hospital
Mei-Jou Chen National Taiwan University Hospital
Supervisor Chin-Kuo Lee Chin-Kuo Lee
Sing-Lik Luk Luk's Women Clinic
Huang-Jao Lee Dr. Lee's Women Clinic
Wen-Shong Liou Kaohsiung Veterans General Hospital
Jeng-Yu Chen Mackay Memorial Hospital
Huann-Cheng Horng Taipei Veterans General Hospital
Li-Yun Chou Taiwan Adventist Hospital
Ching-Hui Chen Taipei Medical University Hospital
Secretary General Jian-Pei Huang Mackay Memorial Hospital